Nabídka - detail

Správa vozů, krytí ECM
Správa vozů, krytí ECM

Fotodokumentace:

  

Popis typu vozu:

V souladu se směrnicí 2004/49/ES a Nařízením komise EU č. 445/2011, článek č. 4, odstavec a) - c) nabízíme službu zajištění správy vozů a krytí ECM. Služba je určena zejména vlastníkům nákladních železničních vozů, kteří funkci subjektu odpovědného za údržbu (ECM) nejsou způsobilí u vlastních vozů sami zajistit. Od roku 2013 je společnost ZX-BENET CZ s.r.o. držitelem Osvědčení pro subjekt odpovědný za údržbu a rovněž Osvědčení pro funkce údržby, které mj. opravňují zajišťovat správu vozů a krytí ECM i jiným subjektům.

Typový výkres