Poptávky nabídky

Poptávky


V současné době poptáváme následující řady Eanos, Rils, Fals, Falns, Tads. Nabídky na uvedené řady můžete zasílat na e-mail zxbenet@zxbenet.cz.


NabídkyEas, Eaos, Eanos
Nabídka pronájmu Ea vozů

Čtyřnápravové otevřené vozy typu Eas, Eaos, Eanos jsou vhodné pro přepravu sypkých materiálů (např. uhlí, ruda, štěrk, kamení) a kusového zboží. Vozy plně odpovídají provozu v transevropském konvenčním železničním systému. Je možný dlouhodobý i krátkodobý nájem. V případě Vašeho zájmu nebo jakýchkoliv dalších doplňujících informací jsme Vám k dispozici.

Res
Plošinové vozy typu Res

Čtyřnápravový plošinový vůz Res je určen pro přepravu dlouhých nákladů ocelářského průmyslu a kusových zásilek, které nevyžadují krytý přepravní prostor. Vůz je vybaven 2 čelnicemi, 8 bočními klapkami na jedné straně, 8 sklopnými bočními klanicemi na jedné straně, dřevěnou nebo plechovou podlahou, vozy jsou RIV. V případě Vašeho zájmu nebo jakýchkoliv dalších doplňujících informací jsme Vám k dispozici.

Správa vozů, krytí ECM
Správa vozů, krytí ECM

V souladu se směrnicí 2004/49/ES a Nařízením komise EU č. 445/2011, článek č. 4, odstavec a) - c) nabízíme službu zajištění správy vozů a krytí ECM. Služba je určena zejména vlastníkům nákladních železničních vozů, kteří funkci subjektu odpovědného za údržbu (ECM) nejsou způsobilí u vlastních vozů sami zajistit. Od roku 2013 je společnost ZX-BENET CZ s.r.o. držitelem Osvědčení pro subjekt odpovědný za údržbu a rovněž Osvědčení pro funkce údržby, které mj. opravňují zajišťovat správu vozů a krytí ECM i jiným subjektům.

Tals
Nabídka pronájmu vozů Tals

Nabízíme pronájem vozů Tals za následujících podmínek: Počet vozů: 18ks Místo odstavení: Polsko Termín dodání: 1 měsíc od objednávky / smlouvy Přepravní náklady: do/z nájmu na účet nájemce Specifikace: čtyřnápravový výsypný vůz s otvírací střechou a s pneumatickým systémem ovládání klapek, RIV, vozy jsou vybaveny sklopnou střechou s mechanickým ovládáním z plošiny vozu, vozy jsou vhodné pro přepravu sypkého zboží, které je potřebné chránit před povětrnostními vlivy, plechy skříně jsou hliníkové. V případě Vašeho zájmu nebo jakýchkoliv dalších doplňujících informací jsme Vám k dispozici.