Katalog - detail typu

Res - 53sk.
čtyřnápravový plošinový vůz

Fotodokumentace:

      

Popis typu vozu:

Čtyřnápravový plošinový vůz, 2 čelnice, 9 bočních klapek na jedné straně, 8 sklopných bočních klanic na jedné straně, kombinovaná podlaha. Vůz má dva dvounápravové podvozky typ Y25 Cs. Dále je vybaven tlakovou brzdou DAKO s jedním brzdovým válcem 16“, přestavovačem „Prázdný–Ložený“. Ruční brzda je ovládaná z boku vozu ze země. Vůz je určen pro přepravu dlouhých nákladu ocelářského průmyslu a kusových zásilek, které nevyžadují krytý přepravní prostor. Vůz je určen k provozu v transevropském konvenčním železničním systému.

Technická specifikace:

Nejvyšší provozní rychlost100/120km/h
Max. hmotnost na nápravu20t
Vlastní hmotnost vozidla23 500kg
Ložná hmotnost55 000kg
Ložná délka18 680mm
Ložná šířka2 780mm
Ložná plocha51,0m2
Délka vozu přes nárazníky20 040mm
Pneumatická brzdaDK-GP-A
Typ dvojkolívzor 409 / vzor 428

Zátěžový rastr:

ABC
S39,047,055,0
SS00,000,000,0

Typový výkres: