Katalog

EFGHIKLRSTUZ

Eaos - typ 534 / 401Wb
Čtyřnápravový otevřený vůz

Podvozkové nákladní vozy řady Eaos mají výšku stěn skříně 2000mm a velký úložný prostor. Skříň je na každém boku vybavená dvojicí křídlových dveří a podlaha je ocelová. Světlost bočních dveří 1 800 x 1 900 mm. Vozy mají dva dvounápravové podvozky typu 1XTa. Dále jsou vybaveny tlakovou brzdou Knorr s jedním brzdovým válcem 16“ a manuálním přestavovačem „Prázdný–Ložený“. Vozy jsou vhodné pro přepravu mnoha rozličných sypkých materiálů jako jsou - uhlí, ruda, štěrk, kamení a kusového zboží. Vozy odpovídají provozu v transevropském konvenčním železničním systému.

Eaos - 1415 A2
Čtyřnápravový otevřený vůz

Podvozkové nákladní vozy řady Eaos mají velký úložný prostor. Skříň je na každém boku vybavená dvojicí křídlových dveří, podlaha je ocelová. Vozy mají dva dvounápravové podvozky typu Y25. Dále jsou vybaveny tlakovou brzdou Oerlikon s jedním brzdovým válcem 16“ a manuálním přestavovačem „Prázdný–Ložený“. Vozy jsou vhodné pro přepravu mnoha rozličných sypkých materiálů jako jsou - uhlí, ruda, štěrk, kamení a kusového zboží. Vozy odpovídají provozu v transevropském konvenčním železničním systému.

Eaos - CFR/E
Čtyřnápravový otevřený vůz

Podvozkové nákladní vozy řady Eaos mají velký úložný prostor. Skříň je na každém boku vybavená dvojicí křídlových dveří, podlaha je ocelová. Vozy mají dva dvounápravové podvozky typu Y25 (26TN). Dále jsou vybaveny tlakovou brzdou KNORR s jedním brzdovým válcem 16“ a manuálním přestavovačem „Prázdný–Ložený“. Vozy jsou vhodné pro přepravu mnoha rozličných sypkých materiálů jako jsou - uhlí, ruda, štěrk, kamení a kusového zboží. Vozy odpovídají provozu v transevropském konvenčním železničním systému.

Eas - 54 sk.
Čtyřnápravový otevřený vůz

Podvozkové nákladní vozy řady Eas mají velký úložný prostor. Skříň je na každém boku vybavená dvojicí křídlových dveří, čelní stěny jsou vyklápěcí a podlaha je ocelová. Vozy mají dva dvounápravové podvozky typu Y25 Rs. Dále jsou vybaveny tlakovou brzdou DAKO s jedním brzdovým válcem 16“ a manuálním přestavovačem „Prázdný–Ložený“. Vozy jsou vhodné pro přepravu mnoha rozličných sypkých materiálů jako jsou - uhlí, ruda, štěrk, kamení a kusového zboží. Vozy odpovídají provozu v transevropském konvenčním železničním systému.

Eas - 11sk.
čtyřnápravový otevřený vůz

Podvozkové nákladní vozy řady Eas májí velký úložný prostor. Skříň je na každém boku vybavená dvojicí křídlových dveří, čela mají výklopná a podlaha je ocelová. Vozy májí dva dvounápravové podvozky typu 2.6-2.8. Dále jsou vybaveny tlakovou brzdou DAKO s jedním brzdovým válcem a manuálním přestavovačem „Prázdný–Ložený“. Vozy jsou vhodné pro přepravu mnoha rozličných sypkých materiálů jako jsou - uhlí, ruda, štěrk, kamení a kusového zboží.

Eas-z - typ 596
Čtyřnápravový otevřený vůz

Podvozkové nákladní vozy řady Eas-z májí výšku stěn skříně 2000mm a velký úložný prostor. Skříň je na každém boku vybavená dvojicí křídlových dveří a podlaha je ocelová. Vozy májí dva dvounápravové podvozky typu Y25. Dále jsou vybaveny tlakovou brzdou Oerlikon jedním brzdovým válcem 16“ a manuálním přestavovačem „Prázdný–Ložený“. Vozy jsou vhodné pro přepravu mnoha rozličných sypkých materiálů jako jsou - uhlí, ruda, štěrk, kamení a kusového zboží. Vozy odpovídají provozu v transevropském konvenčním železničním systému.

Falls - 11sk.
čtyřnápravový výsypný vůz

Vůz je určen pro přepravu uhlí, koksu a dalších volně ložených sypkých substrátů. Výsypné otvory v bočnicích jsou uzavřeny klapkami, klapky jsou odklopné, uloženy v závěsech na vaznicích skříně. Ovládání klapek je pneumatické a ruční (nouzové). Pneumatické ovládání je řízeno ovládacím šoupátkem na plošině vozu. Otevírány a uzavírány jsou vždy všechny klapky vozu najednou.

Flls - typ 204Vb
dvounápravový výsypný vůz

Vůz je určen pro přepravu volně ložených sypkých substrátů, které při přepravě nevyžadují krytý ložný prostor.

Regs -
Čtyřnápravový plošinový nízkostěnný vůz vybavený kontejnerovými prvky

Čtyřnápravový plošinový nákladní nízkostěnný vůz vybavený kontejnerovými prvky určený k přepravě 10´, 20´a 40´kontejnerů, kusových zásilek o větších délkách (kolejnice, trubky), které nemusí být při přepravě chráněny před povětrnostními vlivy. Variantně, díky bočnicím, je vůz možno využívat pro převoz štěrků a volně loženého materiálu.

Res - 67sk.
Čtyřnápravový plošinový vůz

Čtyřnápravový plošinový vůz, 2 čelnice, 8 bočních klapek na jedné straně, 8 sklopných bočních klanic na jedné straně, dřevěná nebo plechová podlaha. Vůz má dva dvounápravové podvozky typ Y25 Cs. Dále je vybaven tlakovou brzdou DAKO s jedním brzdovým válcem 16“, přestavovačem „Prázdný–Ložený“. Ruční brzda je ovládaná z boku vozu ze země. Vůz je určen pro přepravu dlouhých nákladu ocelářského průmyslu a kusových zásilek, které nevyžadují krytý přepravní prostor. Vůz je určen k provozu v transevropském konvenčním železničním systému.

Res - 53sk.
čtyřnápravový plošinový vůz

Čtyřnápravový plošinový vůz, 2 čelnice, 9 bočních klapek na jedné straně, 8 sklopných bočních klanic na jedné straně, kombinovaná podlaha. Vůz má dva dvounápravové podvozky typ Y25 Cs. Dále je vybaven tlakovou brzdou DAKO s jedním brzdovým válcem 16“, přestavovačem „Prázdný–Ložený“. Ruční brzda je ovládaná z boku vozu ze země. Vůz je určen pro přepravu dlouhých nákladu ocelářského průmyslu a kusových zásilek, které nevyžadují krytý přepravní prostor. Vůz je určen k provozu v transevropském konvenčním železničním systému.

Rmms - typ 395
Čtyřnápravový plošinový vůz

Čtyřnápravový plošinový vůz, 4 čelní klanice, 12 sklopných bočních klanic, kombinovaná podlaha. Vůz má dva dvounápravové podvozky typ Y25 Cs. Dále je vybaven tlakovou brzdou Knorr s jedním brzdovým válcem 16“, přestavovačem „Prázdný–Ložený“. Ruční brzda je ovládaná z boku vozu ze země. Vůz je určen pro přepravu těžkých, dlouhých nákladu ocelářského průmyslu a kusových zásilek, které nevyžadují krytý přepravní prostor. Vůz je určen k provozu v transevropském konvenčním železničním systému.

Rmms - typ 9-216.0
čtyřnápravový plošinový vůz

Plošinový čtyřnápravový vůz, určený pro přepravu kusových, dlouhých zásilek, silničních vozidel.

Smmps - typ 5-438.1
čtyřnápravový plošinový vůz s bočními klanicemi

Čtyřnápravový plošinový vůz určený pro přepravu dlouhých nákladů, objemných kusových zásilek, kolové a pásové techniky (surové železo a polotovary,výrobky ze železa,stroje,stavební prvky,mimořádné zásilky).

Tals - typ 417V
Čtyřnápravový výsypný vůz s otvírací střechou

Čtyřnápravový krytý výsypný vůz s pneumatickým systémem ovládání klapek. Vozy jsou vybaveny sklopnou střechou s mechanickým ovládáním z plošiny vozu. Tímto je vhodný pro přepravu sypkého zboží, které je potřebné chránit před povětrnostními vlivy. Plechy skříně jsou hliníkové. Vůz má dva dvounápravové podvozky typ Y25 TNa. Dále je vybaven tlakovou brzdou Oerlikon s jedním brzdovým válcem 16“, přestavovačem „Prázdný–Ložený“. Ruční brzda je ovládaná z plošiny. Vůz je určen k provozu v transevropském konvenčním železničním systému. Materiál skříně vozu: Hliník, Ovládání klapek: pneumatické,

Tams - typ 52
Čtyřnápravový vysokostěnný vůz s odsuvnou střechou

Podvozkové nákladní vozy řady Tams s odsuvnou střechou mají velký úložný prostor. Skříň je na každém boku vybavená dvojicí křídlových dveří a podlaha je ocelová nebo kombinovana. Vozy mají dva dvounápravové podvozky typu Y25 CS/Rs. Dále jsou vybaveny tlakovou brzdou DAKO s jedním brzdovým válcem 16“ a manuálním přestavovačem „Prázdný–Ložený“. Vozy odpovídají provozu v transevropském konvenčním železničním systému.

Tds -
dvounápravový výsypný vůz

Vůz je určen pro přepravu volně ložených sypkých substrátů, které při přepravě vyžadují krytý ložný prostor s ochranou před povětrnostními vlivy.

Ua - Dumpcar, typ 428V
čtyřnápravový oboustranně výklopný vůz

Čtyřnápravový oboustranně výklopný vůz, určený k dopravě sypkých substrátů jako štěrku, kameniva, písku, zeminy apod. Skříň vozu je sklopná na obě strany o 45° pomocí pneumatických válců.

Zaes - 51sk., typ 9-343.2
čtyřnápravový cisternový vůz

Vůz je určen dle RID kódu kotle L1,5BN,L4BH pro přepravu kapalných uhlovodíků a ropných derivátů 3. třídy. Tlaková nádoba je ocelová s průměrem 2 800 mm a délkou 10 769 mm. Vůz je vybaven plnícím otvorem horním s průměrem 500 mm, dále hlavním středovým ventilem DN100 se spodním ovládáním a dvěma bočními vyprazdňujícími ventily DN100 s koncovým závitem W 1 1/2". Tlaková nádoba je také vybavena zařízením pro nucené odvětrání a vyhříváním.

Zaes - 51sk., typ 9-343.7 , 8
čtyřnápravový cisternový vůz

Vůz je určen dle RID kódu kotle L1,5BN,L4BH pro přepravu kapalných uhlovodíků a ropných derivátů 3. třídy. Tlaková nádoba je ocelová s průměrem 2 800 mm a délkou 10 769 mm. Vůz je vybaven plnícím otvorem horním s průměrem 500 mm, dále hlavním středovým ventilem DN100 se spodním ovládáním a dvěma bočními vyprazdňujícími ventily DN100 s koncovým závitem W 1 1/2". Tlaková nádoba je také vybavena gaspendlem a vyhříváním včetně izolace.

Zas - typ 9-356.0
čtyřnápravový cisternový vůz

Vůz je určen k přepravě kapalného zboží (vč. RID).
EFGHIKLRSTUZKatalog obsahuje celkem 21 položek.